Nếu là người dùng quen sử dụng bàn phím, rất nhiều thứ bạn có thể thực hiện thông qua tiện ích dòng lệnh với bàn phím. Có nhiều trình soạn thảo văn bản như (vim, nano, vi) và nhiều lệnh như (cat, echo, printf, touch) để tạo một tệp trong hệ điều hành Linux thông qua dòng lệnh. Bài viết dưới đây HVN sẽ hướng dẫn bạn cách tạo file bằng dòng lệnh trên Linux.

Tạo tệp tin bằng dòng lệnh trên Linux

1. Tạo một tập tin bằng lệnh touch

Lệnh này touch sẽ tạo một tệp tin trống trong thư mục hiện tại của bạn như ví dụ dưới đây.

sudo touch touch.txt

sudo touch touch.docx

Để xem loại tập tin sử dụng lệnh dưới đây.

ls -l

2. Tạo một tập tin với lệnh cat

Lệnh cat sẽ tạo một tệp tin trong thư mục hiện tại của bạn.

cat > cat.txt

Thêm văn bản dưới đây.

This file has been created with cat command

Để lưu tệp, nhấn Ctrl + d. Để mở tệp và xem nội dung của tệp, các bạn  sử dụng lệnh cat.

cat cat.txt

3. Tạo một tập tin với lệnh echo

Lệnh echo sẽ tạo tệp tin trong thư mục hiện tại của bạn và bạn sẽ cần thêm nội dung tệp tin trong dòng lệnh.

echo "This file has been created with echo command" > echo.txt

Để mở tệp, các bạn sử dụng lệnh cat.

cat echo.txt

4. Tạo một tệp bằng lệnh printf

Lệnh printf này sẽ tạo tệp tin trong thư mục hiện tại của bạn và cũng giống echo bạn cần thêm nội dung tệp tin trong lệnh.

printf "This file has been created with printf command" > printf.txt

5. Tạo một tệp với trình soạn thảo văn bản nano

Để tạo một tệp bằng trình soạn thảo văn bản nano, trước tiên hãy cài đặt nó, sau lệnh gõ bên dưới và trình soạn thảo văn bản sẽ được mở để thêm văn bản.

nano nano.txt

Để lưu loại tệp Ctrl + x và nhập y.

6. Tạo một tập tin với trình soạn thảo văn bản vi

Để tạo tệp bằng trình soạn thảo văn bản vi, hãy gõ lệnh bên dưới và trình soạn thảo văn bản sẽ mở tệp, nhưng bạn không thể thêm bất kỳ văn bản nào trước khi chuyển đổi sang chế độ chèn bằng cách nhập ký tự i.

vi vi.txt

Để lưu tệp và thoát, nhấn Esc sau đó gõ :wq.

7. Tạo một tập tin với trình soạn thảo văn bản vim

Để tạo tệp bằng trình soạn thảo văn bản vim, hãy gõ lệnh bên dưới và trình soạn thảo văn bản sẽ mở tệp, nhưng bạn không thể thêm bất kỳ văn bản nào trước khi chuyển đổi sang chế độ chèn bằng cách nhập ký tự i.

vim vim.txt

Để lưu tệp và thoát, nhấn Esc sau đó gõ :wq.

Trên đây HVN vừa hướng dẫn bạn cách tạo file bằng Terminal trên Linux. Các lệnh và các bước thao tác không phải quá khó khăn. Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here